top of page

STORNO POPLATKY

Registrační poplatek

• do 30. 4. 2024   - bez storno poplatků

• od   1. 5. 2024   - storno poplatek 100 % ze stornované služby

 

Ubytování

• do    1.  5. 2024                             - bez storno poplatku

• od    2.  5. 2024   do   9.  5. 2024  - storno poplatek       25 % ze stornovaného ubytování

• od  10.  5. 2024   do 17.  5. 2024  - storno poplatek       50 % ze stornovaného ubytování

• od  18.  5. 2024   do 27.  5. 2024   - storno poplatek      75 % ze stornovaného ubytování

• od  28.  5. 2024                              - storno poplatek    100 % ze stornovaného ubytování

Storno Vaší objednávky bude provedeno pouze na základě Vašeho písemného nahlášení e-mailem na sekretariát

kongres BOS. org s. r. o.- info@bos-congress.cz. Přijetí storna Vám bude zpět písemně potvrzeno.

Vrácení poplatků

  • Storno v termínu bez storno poplatků – jednorázový administrativní poplatek 100 Kč Vám bude odečten od Vámi zaplacené platby, která Vám bude vrácena zpět na Váš účet.

  • Storno v termínu se storno poplatky – po odečtení storno poplatku Vám bude platba vrácena zpět na Váš účet, z kterého byla uhrazena Vaše platba

bottom of page