HLAVNÍ INFORMACE

TERMÍN KONÁNÍ

10.-11. 6. 2021

MÍSTO KONÁNÍ

Clarion Congress Hotel Ostrava,

Zkrácená 2703/84, 700 30 Ostrava – Zábřeh

POŘADATEL KONGRESU

Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Ostrava a LF OU

I. chirurgická klinika LF MU a FNUSA v Brně

Onkologická klinika FN Ostrava a LF OU

Sekce miniinvazivní chirurgie České chirurgické společnosti ČLS JEP

 

ORGANIZAČNÍ VÝBOR

Předseda: doc. et doc. MUDr. Petr Vávra, Ph.D. 

Místopředseda: doc. MUDr. Igor Penka, CSc.                  
Čestný předseda: doc. MUDr Jan Dostalík, CSc.

                  

VĚDECKÝ VÝBOR

MUDr. Aleš Foltys, Ph.D., MBA

Mgr. Hana Horelová

doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D.

doc. MUDr. Ing. Jakub Cvek, Ph.D., MBA

MUDr. Vladimír Richter, Ph.D.

doc. MUDr. Peter Ihnát, Ph.D., MBA

MUDr. Marcel Mitták, Ph.D., FETCS

MUDr. Otakar Kubala, Ph.D.

MUDr. Petr Jelínek

MUDr. Ivana Slívová

CERTIFIKÁTY O ÚČASTI

LÉKAŘI – Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci
s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. 
Lékaři obdrží potvrzení s přiznáním kreditních bodů.

 

SESTRY – akce je zařazena do celoživotního vzdělávání zdravotních sester a farmaceutických asistentů jako taková bude registrována u České asociace sester.
Sestrám bude předáno potvrzení o účasti.

14. KONGRES MINIINVAZIVNÍ CHIRURGIE 

 

10.- 11. 6. 2021

SEKRETARIÁT KONGRESU

BOS. org s. r. o.

Kancelář Ostrava

FN Ostrava – Domov sester

17. listopadu 1790/5

708 52 Ostrava – Poruba

Ing. Šárka Martiníková

Tel.: +420 595 136 808

Email: martinikova@bos-congress.cz

Veronika Včelková

Tel.: +420 595 136 011

E-mail: vcelkova@bos-congress.cz

www.bos-congress.cz

BOS.org.png
  • Facebook

Kontaktujte nás

© 2021 BOS. org s. r. o.                                                                           www.miniinvazivni.cz