HLAVNÍ INFORMACE

TERMÍN KONÁNÍ

8.-9. 10. 2020

 

MÍSTO KONÁNÍ

Clarion Congress Hotel Ostrava,

Zkrácená 2703/84, 700 30 Ostrava – Zábřeh

 

ZÁŠTITA

Hejtmana Moravskoslezského kraje

Primátora statutárního města Ostravy

POŘADATEL KONGRESU

Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Ostrava a LF OU

I. chirurgická klinika LF MU a FNUSA v Brně

Onkologická klinika FN Ostrava a LF OU

Sekce miniinvazivní chirurgie České chirurgické společnosti ČLS JEP

 

ORGANIZAČNÍ VÝBOR

Předseda: doc. et doc. MUDr. Petr Vávra, Ph.D.                   
Místopředseda: prof. MUDr Ivan Čapov, CSc.
Čestný předseda: doc. MUDr Jan Dostalík, CSc.

                                         

CERTIFIKÁTY O ÚČASTI

LÉKAŘI – vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č.16. Lékaři obdrží potvrzení s hodnocením vzdělávací akce s uvedeným počtem kreditů.

 

SESTRY – akce je zařazena do celoživotního vzdělávání zdravotních sester a farmaceutických asistentů jako taková bude registrována u České asociace sester.
Sestrám bude předáno potvrzení o účasti.

14. KONGRES MINIINVAZIVNÍ CHIRURGIE 

 

8.-9. 10. 2020

SEKRETARIÁT KONGRESU

BOS. org s. r. o.

Kancelář Ostrava

FN Ostrava – Domov sester

17. listopadu 1790/5

708 52 Ostrava – Poruba

Ing. Šárka Martiníková

Tel.:  +420 595 136 808

         +420 475 207 082

Email: martinikova@bos-congress.cz

www.bos-congress.cz

BOS.org.png
  • Facebook

Kontaktujte nás

© 2020 BOS. org s. r. o.                                                                           www.miniinvazivni.cz