HLAVNÍ INFORMACE

TERMÍN KONÁNÍ

10.-11. 6. 2021

MÍSTO KONÁNÍ

Clarion Congress Hotel Ostrava,

Zkrácená 2703/84, 700 30 Ostrava – Zábřeh

ZÁŠTITA

Hejtmana Moravskoslezského kraje

Náměstka primátora města Ostravy

Rektora Ostravské univerzity v Ostravě

Děkana Lékařské fakulty Ostravské univerzity

Ředitale Fakultní nemocnice Ostrava

POŘADATEL KONGRESU

Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Ostrava a LF OU

I. chirurgická klinika LF MU a FNUSA v Brně

Onkologická klinika FN Ostrava a LF OU

Sekce miniinvazivní chirurgie České chirurgické společnosti ČLS JEP

ORGANIZAČNÍ VÝBOR

Předseda: doc. et doc. MUDr. Petr Vávra, Ph.D. 

Místopředseda: doc. MUDr. Igor Penka, CSc.                  
                  

VĚDECKÝ VÝBOR

MUDr. Aleš Foltys, Ph.D., MBA

Mgr. Hana Horelová

doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D.

doc. MUDr. Ing. Jakub Cvek, Ph.D., MBA

MUDr. Vladimír Richter, Ph.D.

doc. MUDr. Lubomír Martínek, Ph.D.

MUDr. Marcel Mitták, Ph.D., FETCS

MUDr. Otakar Kubala, Ph.D.

MUDr. Petr Jelínek

MUDr. Ivana Slívová

CERTIFIKÁTY O ÚČASTI

LÉKAŘI – Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci
s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. 
Lékaři obdrží potvrzení s přiznáním kreditních bodů.

 

SESTRY – akce je zařazena do celoživotního vzdělávání zdravotních sester a farmaceutických asistentů jako taková bude registrována u České asociace sester.
Sestrám bude předáno potvrzení o účasti.

Děkujeme Moravskoslezskému kraji za poskytnutí dotace na realizaci projektu.

CCHO1
CCHO1
press to zoom
CCHO4
CCHO4
press to zoom
CCHO2
CCHO2
press to zoom
CCHO3
CCHO3
press to zoom
CCHO5
CCHO5
press to zoom
FNUSA (002).jpg
logo+%C4%8CLS+JEP+modr%C3%A9.png
logo_společnost.png
fno2-zmenšené do tiskové informace.jpg
LF_cz_bar.jpg
logo_jpg[1].jpg

14. KONGRES MINIINVAZIVNÍ CHIRURGIE OSTRAVA

10.- 11. 6. 2021, Ostrava