top of page

HLAVNÍ INFORMACE

TERMÍN KONÁNÍ     6. - 7.června 2024

MÍSTO KONÁNÍ

Clarion Congress Hotel Ostrava,

Zkrácená 2703/84, 700 30 Ostrava – Zábřeh

POŘADATEL KONGRESU

Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Ostrava a LF OU

I. chirurgická klinika LF MU a FNUSA v Brně

Onkologická klinika FN Ostrava a LF OU

Sekce miniinvazivní chirurgie České chirurgické společnosti ČLS JEP

ORGANIZAČNÍ VÝBOR

doc. MUDr. Lubomír Martínek, Ph.D.        doc. et doc. MUDr. Petr Vávra, Ph.D.

doc. MUDr. Igor Penka, CSc.                       doc. MUDr. Ing. Jakub Cvek, Ph.D., MBA

MUDr. Aleš Foltys, Ph.D., MBA                    prof. MUDr. Peter Ihnát, Ph.D., MBA

MUDr. Marcel Mitták, Ph.D., FETCS            MUDr. Otakar Kubala, Ph.D.

Mgr. Hana Horelová, MBA                            MUDr. Ivana Slívová, Ph.D.

               
                  

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ KONGRESU

BOS. org s.r.o.

CERTIFIKÁTY O ÚČASTI

LÉKAŘI – vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékaři obdrží potvrzení s hodnocením vzdělávací akce s uvedeným počtem kreditů.

Po ukončení akce pro Vás budou připraveny certifikáty v tištěné formě. Tyto certifikáty slouží jako potvrzení o účasti na vzdělávací akci. Lékařům, kteří mají na portálu ČLK www.vzdelavanilekaru.cz založen svůj účet, budou kredity načteny automaticky. S žádostí o zaregistrování do portálu se, prosím, obraťte na příslušné OS ČLK, kde jste evidovaní.

Získání kreditního ohodnocení za ostatní kategorie (spoluautor, poster, příspěvek ve sborníku) je podmíněno individuální žádostí lékaře na kanceláři okresního sdružení komory, kde je lékař registrován a kde svou aktivitu dokládá např. programem akce nebo sborníkem.

 

SESTRY – akce je zařazena do celoživotního vzdělávání zdravotních sester a farmaceutických asistentů, jako taková bude registrována u České asociace sester. Sestrám bude předáno potvrzení o účasti.

 

Certifikát s kreditním hodnocením a potvrzení o účasti Vám bude předán po skončení kongresu.

logo_společnost.png
fno2-zmenšené do tiskové informace.jpg
LF_cz_bar.jpg
FNUSA (002).jpg
ČCHS 01.png

15. KONGRES MINIINVAZIVNÍ CHIRURGIE OSTRAVA

6. - 7. 6. 2024  Ostrava

bottom of page