top of page

AKTIVNÍ ÚČAST

DŮLEŽITÁ DATA

    15.12. 2023  Otevření registrací aktivní a pasivní účasti, informace na webových stránkách

    15.  4. 2024  Uzávěrka registrace pro aktivní účast – (přednáška)

    22.  4. 2024  Oznámení autorům o přijetí přednášky

    22.  4. 2024  Termín odeslání definitivní verze abstraktu

    30.  4. 2024  Program

    10.  5. 2024  Sleva za včasnou registraci a úhradu poplatku

 6.–7.  6. 2024  15. KONGRES MINIINVAZIVNÍ CHIRURGIE OSTRAVA

 

REGISTRACE K AKTIVNÍ ÚČASTI A ZASLÁNÍ ABSTRAKTŮ

ON-LINE se přihlaste prostřednictvím formuláře ON-LINE REGISTRACE AKTIVNÍ ÚČASTI 

(viz v horní části stránky šipka vpravo REGISTRACE aktivní účasti on-line).

 

Přihlášku k aktivní účasti zašlete nejpozději do 15. 4. 2024.

Formulář je možno po zpětném přihlášení upravovat, vkládat abstrakt.

Potvrzení o registraci nebo provedení změny Vám bude vždy zasláno na Vámi zadaný e-mail spolu s Vámi zadanými údaji a včetně odkazu na vložený abstrakt. Věnujte prosím pozornost správnému a kompletnímu vyplnění formuláře a e-mailové adresy.

Registrace je možná i bez zaslání abstraktů - možno vložit později.

 

◄ Současně, prosím, proveďte Vaši registraci v Registračním formuláři (viz. menu REGISTRACE)

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE K DODÁNÍ ABSTRAKTŮ

Abstrakty se zadávají výhradně v elektronické formě nejpozději do uzávěrky registrace pro aktivní účast dne 15. 4. 2024.

Abstrakty je možno následně editovat do sborníku přednášek, termín úpravy/uploadu abstraktů je nejpozději do 22. 4. 2024.  

Vyrozumění o přijetí přednášky

Autoři budou o přijetí/nepřijetí abstraktu informováni nejpozději 22. 4. 2024 e-mailem. Prezentující autor se zavazuje zúčastnit se kongresu a prezentovat přednášku v sekci a čase, který bude určen vědeckým výborem kongresu.

 

POKYNY PRO PŘÍPRAVU A ZASLÁNÍ ABSTRAKTŮ

Termín dodání nejpozději do 22. 4. 2024

 

Abstrakty se zadávají výhradně v elektronické formě a musejí být podány v termínu.

O přijetí/nepřijetí příspěvku a jeho zařazení bude autor vyrozuměn e-mailem.

 

Abstrakty musejí obsahovat původní konkrétní výsledky dosažené autory. Vyhněte se obecným formulacím typu "bude diskutováno" nebo "budeme demonstrovat" a vždy čísly uvádějte počty referovaných pacientů, vyšetření a výsledky. Souhrnné referáty typu review, nebo state-of-the-art budou přijímány pouze po předchozí domluvě s organizačním výborem.

Abstrakty nebudou redigovány, prezentující autor odpovídá za obsahovou i formální stránku svého příspěvku.

 

POVINNÉ ÚDAJE ABSTRAKTU

- prezentující autor (příjmení, jméno)

- pracoviště

- email autora

- kategorie (lékaři/sestry)

- preferovaná forma (přednáška)

 

FORMÁT ABSTRAKTU

Název (max. 150 znaků vč. mezer, CELÉ VELKÝM PÍSMEM)

Autoři (včetně prezentujícího autora, v závorce číslo afiliace)

      Ve formátu: J. Příjmení1, J. Příjmení2, J. Příjmení3

Pracoviště – Afilace (pro každého autora, jeden autor může mít i více afiliací)

      Ve formátu: 1Instituce, Oddělení, Město, Stát, 2Instituce, Oddělení, Město, Stát,

Text abstraktu (maximum 4000 znaků vč. mezer)

Struktura abstraktu:

      Úvod, metodika, výsledky, závěr, podpora projektu (vyplňte pouze v případě, že  

      chcete zmínit grantovou či firemní podporu výzkumu). 

  

PŘEDNÁŠKY

Ke všem přednáškám v rámci programu bude k dispozici dataprojektor s počítačem vybaveným MS Office Windows. Prosíme omezit užívání vlastní techniky jen na nejnutnější případy. Přednášející mají možnost o přestávkách kontaktovat obsluhu promítací techniky a dohodnout se na formě a technických požadavcích pro svou prezentaci.

 

Počítačová specifikace 

Instrukce pro PowerPoint

 • Prosíme, uložte Vaši prezentaci ve verzi “Prezentace aplikací PowerPoint“ (*.ppt) či (*.pptx), abychom Vám mohli garantovat úspěšné otevření Vaší prezentace na našich počítačích.

 • Doporučujeme uložení prezentace ve formátu PPT, PPTX před uložením ve formátu PPS

 

Fonty

 • Pouze fonty, které jsou součástí základní instalace MS-Windows (Czech version of Windows) budou  dostupné. Použití jiných fontů může způsobit špatné zobrazení stylu Vaší prezentace.

 • Doporučené fonty: Arial, Times New Roman, Tahoma

 • Jestliže trváte na použití speciálních fontů, musíte tyto fonty uložit společně s prezentací.    

Použijte následující postup

(Klikněte na “nástroje” pak “možnosti” pak “ukládání” a zaškrtněte políčko “Vložit písma True Type”, následně prezentaci uložte).

 

Obrázky / Videa

 • JPG formát je nejpoužívanější program pro „vkládaní“ obrázků do prezentace.

 • GIF, TIF nebo BMP formáty jsou též akceptovatelné.

 • Pro kvalitní zobrazení obrázků při prezentaci je dostačující rozlišení do 250 dpi. Větší rozlišení  obrázků pouze zvětšuje velikost souboru a nezlepší rozlišení bodů na plátně. Prosíme, komprimujte uložené obrázky v prezentaci v doporučeném rozlišení. 

 • Jestliže máte v prezentaci uložené video, prosíme, dostavte se s vyšším časovým předstihem do  sálu, ve kterém proběhne Vaše přednáška, kde vyzkoušíme, zda je Váš formát videa kompatibilní s naším softwarem. 

VIDEO SOUBORY: Windows Media Player (*.mpeg MPEG Movie, *.avi Video for Windows,  *.wmv Windows Media Video File) - přineste si vlastní codec SAMOSPUSTITELNÉ SOUBORY: Macromedia Flash Player apod. (*.exe)

 

Přenos prezentací a uložení

Na čem přinést prezentaci na kongresu

 • Prosíme, přineste své soubory na USB flash disc

 • Uložte všechny soubory spojené s prezentací do jedné složky. (PowerPoint, film /video soubory, etc.).

 • Jestliže přednášíte více prezentací v průběhu kongresu, uložte si prezentace do odlišných složek a pojmenujte tak, aby nemohlo dojit k nedorozumění při ukládání do našeho systému.

 • Vždy si udělejte zálohu Vaší prezentace na druhé medium či přenosný disk.

 

Kam přehrát Vaší prezentaci na kongresu

 • Prosíme, přijďte do sálu, ve kterém proběhne Vaše prezentace, ráno před začátkem sekce (sály  budou otevřeny minimálně 60 min před začátkem ranních sekcí), během kávové přestávky nebo v obědové pauze, avšak nejméně 1 ½  hodiny před začátkem Vaší sekce. Technici v sále Vaší prezentaci nahrají do systému tak, aby měli čas prezentaci vyzkoušet a zkontrolovat, zda se zobrazuje správně. Berte prosím na vědomí, že při nahrání přímo na sále o přestávce před Vaší sekcí, nebývá čas na kontrolu.

 • Během Vašeho vystoupení budete moci svoji prezentaci ovládat pomocí dálkového ovládání, které Vám o přestávce předvede přítomný technik.

 • Po skočení kongresu, budou všechny prezentace z našich počítačů odstraněny.

 

VŠECHNY ŘEČNÍKY ZDVOŘILE ŽÁDÁME O DODRŽOVÁNÍ ČASU PREZENTACE. K dispozici bude časomíra.

15. KONGRES MINIINVAZIVNÍ CHIRURGIE OSTRAVA

6. - 7. 6. 2024  Ostrava

bottom of page