top of page

HARMONOGRAM KONGRESU

6. 6. 2024 (čtvrtek)

ODBORNÝ PROGRAM – LÉKAŘI        

08.00 – 16.50 hodin – registrace                                               

09.30 – 10.00 hodin – slavnostní zahájení                              

10.00 – 11.20 hodin – BLOK I                                                   

11.20 – 11.25 hodin – slavnostní křest knihy                         

11.25 – 11.45 hodin – coffee break                                          

11.45 – 12.45 hodin – BLOK II                                                  

12.45 – 13.45 hodin – oběd                                                       

13.45 – 15.00 hodin – BLOK III                                                

15.00 – 15.30 hodin – coffee break                                         

15.30 – 16.45 hodin – BLOK IV                                                

19.00 hodin – společenská večeře

 

ODBORNÝ PROGRAM – SESTRY

08.00 – 16.50 hodin – registrace

09.30 – 10.00 hodin – slavnostní zahájení

10.10 – 11.30 hodin – BLOK I

11.30 – 12.30 hodin – oběd

12.30 – 14.15 hodin – BLOK II

14.15 – 14.45 hodin – coffe break

SATELITNÍ SYMPOZIUM, WORKSHOP

14.45 – 15.45 hodin - workshop

16.00 – 16.50 hodin – satelitní sympozium

19.00 hodin – společenská večeře

7. 6. 2024 (pátek)

ODBORNÝ PROGRAM – LÉKAŘI        

08.00 – 12.00 hodin – registrace

08.30 – 09.40 hodin – BLOK V

09.40 – 10.10 hodin – coffee break

10.10 – 11.30 hodin – BLOK VI

11.40 hodin – zakončení kongresu, předání certifikátů

ODBORNÝ PROGRAM – SESTRY

08.00 – 12.00 hodin – registrace

08.30 – 11.30 hodin – WORKSHOPY

11.40 hodin – zakončení sesterské sekce, předání potvrzení o účasti

15. KONGRES MINIINVAZIVNÍ CHIRURGIE OSTRAVA

6. - 7. 6. 2024  Ostrava

bottom of page