top of page

ODBORNÝ PROGRAM

 

LÉKAŘSKÁ SEKCE – kongresový sál DIAMANT

 

6. 6. 2024 (čtvrtek)

 

08.00 – 16.50 hodin                         Registrace

 

09.30 – 10.00 hodin                         Slavnostní zahájení

 

    Přivítání účastníků

    Vávra P.

 

    Úvodní slovo

    Martínek L.

 

    Projevy zvaných hostů

10.00 – 11.20 hodin                         BLOK I. Robotická chirurgie

    Předsedající: Kala Z., Penka I., Stolz A., Ferko A., Martínek L.

 

1.         Jak postupovat v případě cCR a near CR po NAT karcinomu rekta                                                    (10+2 min)

   Kala Z., Svoboda M., Procházka V., Grolich T.

   (Brno)

2.         Robotická pravostranná hemikolektomie pro karcinom - state of art                                                 (10+2 min)

   Martínek L.

   (Ostrava)

3.         Pravostranná hemikolektomie – laparoskopie versus robotická chirurgie                                        (10+2 min)

   Rejholec J., Moravík J.

   (Děčín)

4.         Distální rektum: Problematická oblast i v éře robotické chirurgie                                                      (10+2 min)

   Ferko A.

   (Bratislava)

5.         Neonkologické indikace - nová etapa robotických operací                                                                 (10+2 min)

   Pohnán R.

   (Praha)

6.         Možnosti robotické chirurgie v bariatrii                                                                                                 (10+2 min)

   Stolz A., Vjaclovský M., Pazdírek F.

   (Praha)

 

11.20 – 11.25 hodin                          Slavnostní křest knihy
 

11.25 – 11.45 hodin                          Coffee break

 

11.45 – 12.45 hodin                          BLOK II. Hepatopankreatobiliární chirurgie

     Předsedající: Liška V., Skalický T., Pohnán R., Urban O., Vávra P.

 

7.         Endoskopická paliace nádorů pankreatobiliární oblasti                                                                        (8+2 min)

   Urban O.

   (Olomouc)

8.         Možnosti robotické jaterní chirurgie                                                                                                        (8+2 min)

   Liška V., Fichtl J., Skalický T., Pálek R., Moláček J.

   (Plzeň)

9.         Cholangiocelulární karcinom                                                                                                                    (8+2 min)

   Vávra P., Roman J.

   (Ostrava)

10.       Robotické jaterní resekce - posun vpřed?                                                                                               (8+2 min)

   Vopička Menclová K., Pudil J., Husárová T., Pohnán R.

   (Praha)

11.       Robotické resekce pankreatu - naše zkušenosti                                                                                     (8+2 min)

   Rousek M., Záruba P., Schütz Š., Pohnán R.

   (Praha)

12.       Léčba jaterních cyst ve FN Plzeň                                                                                                              (8+2 min)

   Skalický T., Fichtl J., Liška V., Moláček J., Pálek R.

   (Plzeň)

 

12.45 – 13.45 hodin                          Oběd

 

13.45 – 15.00 hodin                          BLOK III. Kolorektální chirurgie  

     Předsedající: Rejholec J., Marko L., Veverková L., Procházka V., Ihnát P.

 

13.       Miniinvazivní přístupy v chirurgii rekta                                                                                                    (8+2 min)

   Ihnát P.

   (Ostrava)

14.       Indikace a výsledky transanální totální mezorektální excize                                                                 (8+2 min)

   Procházka V., Kala Z., Grolich T., Svoboda M., Farkašová M.

   (Brno)

15.       Laparoskopická vs. robotická břišní chirurgie                                                                                        (8+2 min)

   Marko L.

   (Banská Bystrica)

16.       Robotická pravostranná hemikolektomie – různé postupy, jeden cíl                                                   (8+2 min)

   Pazdírek F., Vjaclovský M., Bocková M., Kocián P.

   (Praha)

17.       Laparoskopie versus robotika u IBD                                                                                                        (8+2 min)

   Koblihová E., Kasalický M., Pohnán R.

   (Praha)

18.       Roboticky asistovaná chirurgie v koloproktologii                                                                                  (8+2 min)

   Riško J., Špička P., Klos D., Loveček M., Molnár J.

   (Olomouc)

19.       Nádorová tetraplicita                                                                                                                                  (8+2 min)

   Moravík J., Rejholec J.

   (Děčín)

 

15.00 – 15.30 hodin                          Coffee break

 

15.30 – 16.45 hodin                          BLOK IV. Hrudní chirurgie, mamologie

     Předsedající: Stašek M., Chovanec Z., Mitták M., Tulinský L.

 

20.       Robotická resekce jícnu                                                                                                                            (8+2 min)

   Mitták M., Tulinský L., Martínek L., Čierna L., Adamica D.

   (Ostrava)

21.       Strategie kombinované miniinvazivní léčby transmurálních defektů jícnu – současné možnosti    (8+2 min)

   Stašek M., Aujeský R., Falt P., Vrba R., Ochmanová P., Ambrož R., Zhydkov R., Neoral Č., Klos D.

   (Olomouc)

22.       Robotická hrudní chirurgie: hrudní sympatektomie a resekce prvního žebra                                     (8+2 min)

   Tulinský L., Mitták M.

   (Ostrava)

23.       Resekcia I. rebra pre TOS torakoskopicky                                                                                              (8+2 min)

   Šolek R., Blaha L., Burša P.

   (Třinec)

24.       Roboticky asistovaná thymektomie                                                                                                         (8+2 min)

   Podhráský M., Tvrdoň J.

   (Praha)

25.       Infekce sternoklavikulárního skloubení                                                                                                   (8+2 min)

   Chovanec Z., Dvořák Z., Peštál A., Hanslík T., Prudius V., Daňa P., Resler J., Sasínek F., Penka I.

   (Brno)

26.       Lokalizace karcinomu prsu jódovým zrnem 125I vs. Frankovým vodičem: retrospektivní

   case-control studie                                                                                                                                    (8+2 min)

   Žatecký J.

   (Opava)

 

19.00 – 24.00 hodin                          Společenská večeře

 

7. 6. 2024 (pátek)

           

08.00 – 12.00 hodin                           Registrace

 

08.30 – 09.40 hodin                           BLOK V. Multioborová péče

      Předsedající: Cvek J., Vlček P., Holéczy P., Cagaš J., Foltys A.

 

27.       Klinická kompletní odpověď u karcinomu rekta – naše zkušenosti                                                     (8+2 min)

   Svoboda M., Procházka V., Grolich T., Andrašina T., Rohan T., Ostřížková L., Eid M., Kosíková I., Kala Z.

   (Brno)

28.       IBD, miniinvazívna chirurgia a gravidita                                                                                                  (8+2 min)

   Podmanický D.

   (Bratislava)

29.       Neuromodulace v řešení inkontinence stolice                                                                                        (8+2 min)

   Vlček P., Vystrčilová T.

   (Brno)

30.       Metabolická chirurgie - komplexní přístup                                                                                              (8+2 min)

   Cagaš J., Jeřábek J., Čapková R.

   (Třebíč)

31.       Přes sleeve gastrectomy po one anastomosis gastric bypass, chirurgická péče o morbidně obézní

   v kazuistice                                                                                                                                                 (8+2 min)

   Král M., Cagaš J.

   (Třebíč)

32.       Neobvyklá komplikace po gastrickém bypassu                                                                                      (8+2 min)

   Stach J., Holéczy P., Bolek M.

   (Ostrava Vítkovice)

 

09.40 – 10.10 hodin                          Coffee break

 

10.10 – 11.30 hodin                          BLOK VI. Nové technologie, varia

     Předsedající: Martínek L., Slívová I., Ihnát P., Vávra P.

 

33.       Laparoskopická plastika tříselné kýly - srovnání vlastních pooperačních komplikací

   fixační a bezfixační techniky                                                                                                                     (8+2 min)

   Filová M., Čureček R.

   (Vsetín)

34.       Miniinvazivní přední komponentní separace jako technika v řešení velkých ventrálních kýl            (8+2 min)

   Prudius V., Krejčová I., Sasínek F., Penka I.

   (Brno)

35.       MILOS, eMILOS – naše iniciální zkušenosti                                                                                            (8+2 min)

   Krejčová I., Prudius V., Sasínek F., Penka I.

   (Brno)

36.       Nepoznaná aortoenterická píštěl jako zdroj recidivující enteroragie - case report perioperační

            diagnostiky a následné urgentní implantace bifurkačního Stentgraftu                                                (8+2 min)

   Strnadel O., Havlík M., Hájková M., Kozák J., Kiš V.

   (Ostrava)

37.       Robot a motorický stapler - ideální kombinace                                                                                       (8+2 min)

   Teplan V., Chrobok J.

   (Praha)

38.       Miniinvazívna chirurgia v detskom veku                                                                                                  (8+2 min)

   Molnár M., Pauk A., Gura M., Špaková B., Dzian A.

   (Martin)

39.       Miniinvazivní léčba cizích těles GITu a gastrokolické píštěle u dítěte – kazuistika                             (8+2 min)

   Klymenko D., Slívová I., Varga A.

   (Ostrava)

 

11.40 hodin                           Slavnostní zakončení kongresu

  Vávra P.

 

SESTERSKÁ SEKCE - kongresový sál SAPPHIRE

 

6. 6. 2024 (čtvrtek)

 

08.00 – 16.50 hodin              Registrace

 

09.30 – 10.00 hodin              Slavnostní zahájení kongresový sál DIAMANT

 

  Přivítání účastníků

  Vávra P.

 

  Úvodní slovo

                                               Martínek L.

 

  Projevy zvaných hostů

 

10.10 – 11.30 hodin              BLOK I.

  Předsedající: Polanská A., Horelová H.

1.         Návštěva holandského Máxima Medical Center a seznámení s ERAS postupy                                (10+2 min)

   Pluháčková S., Skotnicová E.

   (Ostrava)

2.         Možné komplikace stomií                                                                                                                        (10+2 min)

   Pupíková B.

   (Ostrava)

3.         Z laparoskopického výkonu až k nekrektomii                                                                                       (10+2 min)

   Žáčková B., Madziová S.

   (Ostrava)

4.         Léčba ran podtlakovou terapií – NPWT                                                                                                  (10+2 min)

   Rutarová J.

   (Ostrava)

5.         Hodnocení pracovního prostředí sester v chirurgických oborech                                                     (10+2 min)

   Marková I., Ksandrová Z., Václavíková K.

   (Pardubice)

6.         Pacient s monstrózní kýlou                                                                                                                     (10+2 min)

   Barošová E., Holubová K.

   (Ostrava)

           

11.30 – 12.30 hodin              Oběd

 

12.30 – 14.15 hodin              BLOK II.

  Předsedající: Rutarová J., Šašecí I.

 

7.         Hojení ran na chirurgii                                                                                                                             (10+2 min)

   Zacpálková M.

   (Ostrava)

8.         Život s Hirschsprungovou chorobou                                                                                                     (10+2 min)

   Kožíková P., Procházková N.

   (Ostrava)

9.         Naše zkušenosti s robotickou operativou na Urologické klinice FNO                                                (10+2 min)

   Baumová I.

   (Ostrava)

10.       Využití přístroje Frequencer ve FN Ostrava                                                                                           (10+2 min)

   Machová B., Zádrapová M., Grasslová L., Olšerová M.

   (Ostrava)

11.       Management bolesti ve FNO                                                                                                                   (10+2 min)

   Vavrlová H., Hybšová T., Zoubková R.

   (Ostrava)

12.       Vliv nefarmakologických metod na předoperační úzkost u pacientů před elektivním výkonem     (10+2 min)

   Ženčuchová V.

   (Ostrava)

13.       Problematika i.v. vstupů z pohledu sestry-bezstehová fixace                                                             (10+2 min)

   Toufarová J.

   (Brno)

 

14.15 – 14.45 hodin              Coffee break

 

19.00 – 24.00 hodin              Společenská večeře

 

SATELITNÍ SYMPOZIUM a WORKSHOPY

 

6. 6. 2024 (čtvrtek)

 

14.50 – 15.40 hodin              Satelitní sympozium

  3D model pro plánování chirurgického výkonu

                                               Kongresový sál SAPPHIRE

                                               Johnson & Johnson, s.r.o.

16.00 – 17.00 hodin              Workshop

  Efektivita operačních trejů a laparoskopické nástroje

  Salonek SILVER

  Mölnlycke Health Care s. r. o.

                                              

7. 6. 2024 (pátek)

 

08.00 – 12.00 hodin              Registrace

 

08.30 – 11:30 hodin              Workshop pro sestry

 Techniky ošetřování žilních vstupů

 Salonek SILVER

 Constantine I., Michalíková M., Figurová Z.

 (Ostrava)

 

09.00 – 10:00 hodin             Workshop pro sestry

 Techniky respirační fyzioterapie

 Kongresový sál SAPPHIRE

 Zádrapová M., Machová B., Olšerová M., Grasslová L.

 (Ostrava)

 

10.00 – 10.30 hodin              Coffee break

 

10.30 – 11:30 hodin             Workshop pro sestry

 Využití příslušenství v péči o komplikované stomie

 Kongresový sál SAPPHIRE

 Pupíková B., Lasztuwková E.

 (Ostrava)

 

11.40 hodin                           Slavnostní zakončení kongresu

  Kongresový sál DIAMANT

  Vávra P.

V rámci odborného programu konference bude ve čtvrtek, 6. června organizován tzv test drive v chirurgických dovednostech na robotickém systému da Vinci Xi. Pro procvičení dovedností bude mít každý účastník možnost vyzkoušet si 3 různá cvičení na simulátoru a následně bude mít jeden pokus na absolvování soutěžního modelu Wrist Articulation 2. Výherce soutěže získá věcnou odměnu. 

 

Přihlašování předem není nutné, ale svůj časový slot si můžete také rezervovat na stánku společnosti Synektik. 

15. KONGRES MINIINVAZIVNÍ CHIRURGIE OSTRAVA

6. - 7. 6. 2024  Ostrava

bottom of page