top of page
kongres foto od doc. Vávry

INFORMACE A REGISTRACE NA

15. kongres miniinvazivní chirurgie Ostrava 

JSOU K DISPOZICI

15. KONGRES MINIINVAZIVNÍ CHIRURGIE OSTRAVA

6. - 7. 6. 2024  Ostrava

bottom of page