PROGRAM KONGRESU

ODBORNÝ PROGRAM – LÉKAŘSKÁ SEKCE - kongresový sál SAPHIRE                             čtvrtek 10. 6. 2021

08.00 – 16.50 hodin          Registrace

09.30 – 10.00 hodin        Slavnostní zahájení                           

Přivítání účastníků

Vávra P.

Úvodní slovo

Dostalík J.

Projevy zvaných hostů

10.00 – 11.00 hodin         BLOK I. Hepatopankreatobiliární chirurgie   

Předsedající: Kala Z., Radoňak J., Třeška V., Vávra P.

         

1. Role minimálně invazivní chirurgie u ca žlučníku

Kala Z. (Brno) (10+2 min)

2. Iatrogénne poškodenie žlčových ciest pri operáciách žlčníka

Radoňak J. (Košice) (10+2 min)

3. Poranění žlučových cest – staronový problém s často vážnými následky

Třeška V. (Plzeň) (10+2 min)

4. Milníky, konference a guidelines laparoskopické jaterní chirurgie         

Vávra P. (Ostrava) (10+2 min)

11.00 – 11.30 hodin          Coffee break

11.30 – 12.30 hodin         BLOK II. Robotická kolorektální chirurgie

Předsedající: Škrovina M., Rejholec J., Martínek L., Langer D.

5. Penetrace laparoskopické kolorektální chirurgie v ČR

Örhalmi J. (Hořovice) (8+2 min)

6. Pravostranná hemikolektomie otevřeně, laparoskopicky nebo roboticky?                                                                                                

Rejholec J. (Děčín) (8+2 min)

7. Robotická vs. laparoskopická resekce rekta s TME, vlastní zkušenosti a „state of art“

Škrovina M. (Nový Jičín) (8+2 min)

 

8. LARS a robotická resekce rekta                                                                     

Macháčková M. (Nový Jičín) (8+2 min)

9. Miniinvazivní chirurgická léčba retrorektálního tumoru (kazuistika)

Langer D. (Praha) (8+2 min)

10. Endoskopická kontrola anastomózy po robotické resekci rekta

Moravík J. (Děčín) (8+2 min)

12.30 – 13.45 hodin         Oběd

13.45 – 14.05 hodin        BLOK III. Slavnostní přednáška z historie

11. 30 let miniinvazivní chirurgie v ČR

Duda M. (Olomouc, Nový Jičín) (20 min)       

14.10 – 14.50 hodin                  BLOK IV. Bariatrická chirurgie, chirurgie žaludku

Předsedající: Marko L., Hrubý M., Foltys A., Holéczy P.

                                                

12.  Od bandáže žaludku ke komplexním metabolickým operacím

Hrubý M. (Praha) (8+2 min)

13.  Komplikace bariatrických výkonů – bronchopleurální píštěl po konverzi sleeve gastrektomie na Y-Roux bypass

Foltys A. (Ostrava) (8+2 min)

14.  Parciální jejunální diverze s jejuno-kolickou anastomózou

Holéczy P. (Ostrava-Vítkovice) (8+2 min)

15.  Laparoskopické operácie na žalúdku

Marko L. (Banská Bystrica) (8+2 min)

14.50 – 15.20 hodin         Coffee break

15.20 – 16.30 hodin         BLOK V. Miniinvazivní kolorektální chirurgie 

Předsedající: Neoral Č., Kasalický M., Páral J., Veverková L.

16. Proktokolektomie s IPAA laparoskopicky ve dvou nebo ve třech dobách?

Kasalický M. (Praha) (8+2 min)

17.  Peroperační intrapelvická aplikace hyaluronátu, jako profylaxe dalších komplikací při dehiscenci anastomózy rekta: experimentální studie

Páral J. (Hradec Králové) (8+2 min)

18.Pravostranná laparoskopická hemikolektomie, CME – naše prvotní zkušenosti

Povýšil P. (Vsetín)  (8+2 min)

19. Význam volumometrie trupového svalstva v predikci komplikací v kolorektální chirurgii

Kotek J. (Hradec Králové) (8+2 min)

20. Nádorové markery kolorektálního karcinomu

Lerch M. (Opava) (8+2 min)

21. Kompletní klinická odpověď po neoadjuvanci karcinomu rekta – co dál?

Řezáč T. (Olomouc) (8+2 min)

22. Endosponge – „miniinvazivní“ léčba anastomotického leaku

Dosoudil M. (Nový Jičín) (8+2 min)

19.00 – 24.00 hodin         Společenský večer

ODBORNÝ PROGRAM – LÉKAŘSKÁ SEKCE                                       pátek 11. 6. 2021

08.00 – 12.00 hodin         Registrace

08.30 – 09.50 hodin        BLOK VI. Hrudní chirurgie, mamologie

Předsedající: Gatěk J., Mitták M., Kubala O., Kolařík J.

23.  Cesta od open k VATS, RATS a ERAS

Kolařík J. (Praha) (8+2 min)

24.  Pneumotorax jako komplikace SARS – CoV-2 pneumonie

Chovanec Z. (Brno) (8+2 min)

25.  Chirurgické řešení patologie v oblasti thymu se zaměřením na miniinvazivní přístup

Podhráský M. (Praha)  (8+2 min)

26. Duktální karcinom in situ – jak moc operovat?

Gatěk J. (Zlín) (8+2 min)

27.  Detekce nehmatných lézí pomocí ferromagnetického markeru Magseed a

sondy Sentimag – půlroční zkušenosti

Kubala O. (Ostrava) (8+2 min)

28. Lokalizace magnetickým markerem Magseed v mamární chirurgii: multicentrická klinická studie

Žatecký J. (Opava) (8+2 min)

29.  Sentinelová biopsie u pacientek s karcinomem prsu pomocí ferromagnetického systému detekce Magtrace/Sentimag

Toman D. (Ostrava) 8+2 min)

30.  Ovlivní místo aplikace nanokoloidu zobrazení sentinelové uzliny u karcinomu prsu?

Jelínek P. (Ostrava)   (8+2 min)

09.50 – 10.20 hodin         Coffee break

10.20 – 11.50 hodin         BLOK VII. Varia, sekce mladých chirurgů

Předsedající: Grolich T., Roman J., Penka I., Vávra P.

31.  PIRS laparoskopicky asistovaná plastika tříselné kýly u dětí

Slívová I. (Ostrava) (8+2 min)

32. Modifikácia laparoskopickej gastrostómie

Molnár M. (Martin) (8+2 min)

33. Mukokely appendixu

Salavec V. (Liberec) (8+2 min)

34. Perforace divertiklu tlustého střeva králičí kostí – kazuistika

Kriegler T. (Chrudim) (8+2 min)

35.  Low impact cholecystektomie – naše zkušenosti

Grolich T. (Brno) (8+2 min)

36.  Raritní laparoskopické nálezy v břišní chirurgii

Jurčaga M. (Přerov) (8+2 min)

37. Sakrální neuromodulace při řešení fekální inkontinence

Vlček P. (Brno) (8+2 min)

38.Primární reroperioneální mucinozní cysadenokarcinom v těhotenství - kazuistika

Kapišinská M. (Chrudim)  (8+2 min)

39. Víkend efekt

Roman J. (Ostrava) (8+2 min)

11.50 hodin Slavnostní zakončení kongresu         

Vávra P.

ODBORNÝ PROGRAM – SESTERSKÁ SEKCE                                     čtvrtek 10. 6. 2021

08.00 – 16.50 hodin         Registrace

09.30 – 10.00 hodin        Slavnostní zahájení                           

Přivítání účastníků kongresový sál SAPHIRE

Vávra P.

Úvodní slovo

Dostalík J.

Projevy zvaných hostů

10.30 – 11.30 hodin         BLOK I.

Předsedající: Polanská A., Horelová H., Gombalová P.

         

1. Vznik a vývoj PICC týmu ve FN Ostrava                                                    

Constantine I., Polanská A. (Ostrava) (10+2 min)

2.Výzkum bakteriofágů terapeuticky účinných proti rezistenstním bakteriálním kmenům vyskytujících se na vybraných pracovištích

FN Ostrava

Rutarová J., Polanská A. (Ostrava) (10+2 min)

3.. Průvodce onemocněním prsu ve FN Ostrava 

Gombalová P., Mittáková H. (Ostrava) 10+2 min)

4 Uniportální thorakoskopická plicní lobektomie       

Kovaříková D., Poštulková Z. (Ostrava) (10+2 min)

5. MICS                      

Beranová I., Petejová S. (Ostrava) (10+2 min)

11.30 – 12.30 hodin          Oběd

12.30 – 13.30 hodin         BLOK II.

Předsedající: Rutarová J., Šašecí I., Grasslová L.

6. Operace TaTME    

Pluháčková S., Skotnicová E. (Ostrava) (10+2 min)

 

7. TaTME a stomie     

Fierlová R. (Ostrava) (10+2 min)

 

8. Barevná pomoc

Zádrapová M., Grasslová L. (Ostrava) (10+2 min)

 

9. Open abdomen

Horelová H., Balažecová M. (Ostrava) 10+2 min)

 

10. Fournierova gangréna                                                                             

Zacpálková M., Petrovská Š. (Ostrava) (10+2 min)

 

13.30 - 14.00 hodin         Coffee break

 

14.00 - 15.15 hodin         BLOK III.

Předsedající: Marková I., Nováková S., Jiravová N.

     

11.Komunikačně náročné situace v přednemocniční péči   

Václavíková K., Kopecký M. (Pardubice) (10+2 min)

 

12. Zásady komunikace s dětským pacientem, rodiči                             

Pupíková B.(Ostrava) (10+2 min)

 

13. Paliativní péče,                                                                               

Ženčuchová V. (Ostrava) (10+2 min)

 

14. SPIS

Vzorková M. (Ostrava) (10+2 min)

 

15. Specifika ošetřovatelské péče o Svědky Jehovovy v chirurgii

Hrdličková Z. (Plzeň) (10+2 min)

 

16. Systémová enzymoterapie a její využití v chirurgii     

Kočár A. (10+2 min)

 

19.00 – 24.00 hodin         Společenský večer

14. KONGRES MINIINVAZIVNÍ CHIRURGIE OSTRAVA

10.- 11. 6. 2021, Ostrava